ปฏิทินเดือน

ก่อนหน้า

ถัดไป
 
กันยายน
(8 ก.ย. 66 - 8 ต.ค. 66)
2566
ปีเถาะ
แป๊ะโล่ว ด. 9 ว. 8 เวลา 06.38 / ชิวฮุน ด. 9 ว. 23 เวลา 16.15
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.


1
17 初
7 月

2
18 初
7 月

3
19 初
7 月

4
20 初
7 月

5
21 初
7 月

6
22 初
7 月

7
23 初
7 月

8
24 初
7 月

9
25 初
7 月

10
26 初
7 月

11
27 初
7 月

12
28 初
7 月

13
29 初
7 月

14
30 初
7 月

15
1 初
8 月

16
2 初
8 月

17
3 初
8 月

18
4 初
8 月

19
5 初
8 月

20
6 初
8 月

21
7 初
8 月

22
8 初
8 月

23
9 初
8 月

24
10 初
8 月

25
11 初
8 月

26
12 初
8 月

27
13 初
8 月

28
14 初
8 月

29
15 初
8 月

30
16 初
8 月

 
 
เทพสุริยัน   เทพจันทรา   มีเทพส่งเสริม   วันที่ต้องระวัง  
ฤกษ์มงคลไหว้เทียนฐานเวลา 11.30-12.30 น.
เดือน กันยายน วันที่ 3, 25
ทิศห้าม เดือน ก.ย. ระหว่างวันที่ 8/9/66-8/10/66

- ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ในทิศ ตะวันออก และ ตะวันตก
- ส่วยผั่ว (แตกสลาย) คือช่วง 75-105 และ 255-285 องศา

หากหลังอาคารหรือทิศกระทำการ อยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ย้ายเข้าออก ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุ วิวาท วุ่นวาย

- โหงวอึ้ง (เบญจภูติ - อุปสรรค ติดขัด) อยู่ทิศใต้ และ ตะวันตกเฉียงเหนือ

หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา
 
*** กรณีจำเป็นต้องดำเนินการให้ใช้ ฤกษ์ปลอดภัย  

 

ดาวจร ระหว่างวันที่ 8/9/66-8/10/66 ประตูที่อยู่ตำแหน่ง

- ทิศเหนือ มีดาว 6 หมายถึง ตำแหน่งมั่นคง มีบารมี (ปานกลาง)
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาว 4 หมายถึง การแก้ปัญหาลุล่วง การศึกษา ความรักโด่ดเด่น (ดี)

- ทิศตะวันออก มีดาว 8 หมายถึง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า (ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาว 9 หมายถึง มีข่าวดี สมหวัง ยินดี (ดี)

- ทิศใต้ มีดาว 5 หมายถึง อุดตัน วิบัติ เกิดเหตุร้าย (ไม่ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาว 7 หมายถึง เกิดเหตุ แย่งชิง สูญเสีย สูญหาย (ไม่ดี)

- ทิศตะวันตก มีดาว 3 หมายถึง วุ่นวาย มีเหตุติดขัด ไม่ราบรื่น แต่หากเป็นร้านค้าถือว่าดี (ปานกลาง)
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาว 2 หมายถึง การงาน การเงินนิ่ง มีอุปสรรค เจ็บป่วย (ไม่ดี)
 

 

ชี่สภาวะอากาศ ที่จะมีปรากฏในช่วง 8/9/66-8/10/66
- ชื้นฝน หนาวเย็น
 
* ต้องใช้ฤดูกาลแต่ละภูมิภาคประกอบการพิจารณาสภาพอากาศด้วย  
วันยิ้มโง้ว วันมะเมีย ชง ชวด วันโชคลาภของดิถีธาตุดิน

แสดงราศีแต่ละยาม
20 ก.ย. 66 เวลา 23.00-23.59 น.
21 ก.ย. 66 เวลา 00.00-00.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
21 ก.ย. 66 เวลา 01.00-02.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 03.00-04.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพสุริยัน
21 ก.ย. 66 เวลา 05.00-06.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 07.00-08.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 09.00-10.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 11.00-12.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 13.00-14.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 15.00-16.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
21 ก.ย. 66 เวลา 17.00-18.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามก้าวหน้า
21 ก.ย. 66 เวลา 19.00-20.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
21 ก.ย. 66 เวลา 21.00-22.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
 


View 698365