ปฏิทินเดือน

ก่อนหน้า

ถัดไป
 
ตุลาคม
(8 ต.ค. 65 - 7 พ.ย. 65)
2565
ปีขาล
ฮั่งโล่ว ด. 10 ว. 8 เวลา 16.53 / ซึ่งกั่ง ด. 10 ว. 23 เวลา 20.04
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
6 初
9 月

2
7 初
9 月

3
8 初
9 月

4
9 初
9 月

5
10 初
9 月

6
11 初
9 月

7
12 初
9 月

8
13 初
9 月

9
14 初
9 月

10
15 初
9 月

11
16 初
9 月

12
17 初
9 月

13
18 初
9 月

14
19 初
9 月

15
20 初
9 月

16
21 初
9 月

17
22 初
9 月

18
23 初
9 月

19
24 初
9 月

20
25 初
9 月

21
26 初
9 月

22
27 初
9 月

23
28 初
9 月

24
29 初
9 月

25
1 初
10 月

26
2 初
10 月

27
3 初
10 月

28
4 初
10 月

29
5 初
10 月

 
30
6 初
10 月
31
7 初
10 月
         
 
เทพสุริยัน   เทพจันทรา   มีเทพส่งเสริม   วันที่ต้องระวัง  
ฤกษ์มงคลไหว้เทียนฐานเวลา 11.30-12.30 น.
เดือน ตุลาคม วันที่ 8, 24
ทิศห้าม เดือน ต.ค. ระหว่างวันที่ 8/10/65-7/11/65

- ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ในทิศ เหนือ
- ส่วยผั่ว (แตกสลาย) คือช่วง 105-135 และ 225-255 องศา

หากหลังอาคารหรือทิศกระทำการ อยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ย้ายเข้าออก ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุ วิวาท วุ่นวาย

- โหงวอึ้ง (เบญจภูติ - อุปสรรค ติดขัด) อยู่ทิศตะวันตก

หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา
 
*** กรณีจำเป็นต้องดำเนินการให้ใช้ ฤกษ์ปลอดภัย  

 

ดาวจร ระหว่างวันที่ 8/10/65-7/11/65 ประตูที่อยู่ตำแหน่ง

- ทิศเหนือ มีดาว 8 หมายถึง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า (ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาว 6 หมายถึง ตำแหน่งมั่นคง มีบารมี (ปานกลาง)

- ทิศตะวันออก มีดาว 1 หมายถึง ชีวิตการงานราบรื่น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาว 2 หมายถึง การงาน การเงินนิ่ง มีอุปสรรค เจ็บป่วย (ไม่ดี)

- ทิศใต้ มีดาว 7 หมายถึง เกิดเหตุ แย่งชิง สูญเสีย สูญหาย (ไม่ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาว 9 หมายถึง มีข่าวดี สมหวัง ยินดี (ดี)

- ทิศตะวันตก มีดาว 5 หมายถึง อุดตัน วิบัติ เกิดเหตุร้าย (ไม่ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาว 4 หมายถึง การแก้ปัญหาลุล่วง การศึกษา ความรักโด่ดเด่น (ดี)
 

 

ชี่สภาวะอากาศ ที่จะมีปรากฏในช่วง 8/10/65-7/11/65
- แห้งแล้ง หนาวเย็น บรรยากาศมีกระแสลมมาก (ช่วงแรกยังอาจเกิดสภาวะ ชื้นฝน แห้งแล้งผสม)
 
* ต้องใช้ฤดูกาลแต่ละภูมิภาคประกอบการพิจารณาสภาพอากาศด้วย  
วันเตงไห วันกุน ชง มะเส็ง วันโชคลาภของดิถีธาตุน้ำ
วันเทพอุปถัมภ์
แสดงราศีแต่ละยาม
30 ก.ย. 65 เวลา 23.00-23.59 น.
1 ต.ค. 65 เวลา 00.00-00.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
1 ต.ค. 65 เวลา 01.00-02.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 03.00-04.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพสุริยัน
1 ต.ค. 65 เวลา 05.00-06.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 07.00-08.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 09.00-10.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 11.00-12.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 13.00-14.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 15.00-16.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
1 ต.ค. 65 เวลา 17.00-18.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามก้าวหน้า
1 ต.ค. 65 เวลา 19.00-20.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
1 ต.ค. 65 เวลา 21.00-22.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
 


View 618595