ปฏิทินเดือน

ก่อนหน้า

ถัดไป
 
กุมภาพันธ์
(4 ก.พ. 62 - 6 มี.ค. 62)
2562
ปีกุน
ลิบชุน ด. 2 ว. 4 เวลา 11.28 / อู๋จุ้ย ด. 2 ว. 19 เวลา 07.12
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


 
 
เทพสุริยัน   เทพจันทรา   มีเทพส่งเสริม   วันที่ต้องระวัง  
ฤกษ์มงคลไหว้เทียนฐานเวลา 11.30-12.30 น.
เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 18, 26
ทิศห้าม เดือน ก.พ. ระหว่างวันที่ 4/2/62-6/3/62

- ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ในทิศ เหนือ และ ตะวันตก
- ส่วยผั่ว (แตกสลาย) คือช่วง 225-255 และ 135-165 องศา

หากหลังอาคารหรือทิศกระทำการ อยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ย้ายเข้าออก ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุ วิวาท วุ่นวาย

- โหงวอึ้ง (เบญจภูติ - อุปสรรค ติดขัด) อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตะวันตกเฉียงใต้

หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา
 
*** กรณีจำเป็นต้องดำเนินการให้ใช้ ฤกษ์ปลอดภัย  

 

ดาวจร ระหว่างวันที่ 4/2/62-6/3/62 ประตูที่อยู่ตำแหน่ง

- ทิศเหนือ มีดาว 7 หมายถึง เกิดเหตุ แย่งชิง สูญเสีย สูญหาย (ไม่ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาว 5 หมายถึง อุดตัน วิบัติ เกิดเหตุร้าย (ไม่ดี)

- ทิศตะวันออก มีดาว 9 หมายถึง มีข่าวดี สมหวัง ยินดี (ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาว 1 หมายถึง ชีวิตการงานราบรื่น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ดี)

- ทิศใต้ มีดาว 6 หมายถึง ตำแหน่งมั่นคง มีบารมี (ปานกลาง)
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาว 8 หมายถึง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า (ดี)

- ทิศตะวันตก มีดาว 4 หมายถึง การแก้ปัญหาลุล่วง การศึกษา ความรักโด่ดเด่น (ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาว 3 หมายถึง วุ่นวาย มีเหตุติดขัด ไม่ราบรื่น แต่หากเป็นร้านค้าถือว่าดี (ปานกลาง)
 

 

ชี่สภาวะอากาศ ที่จะมีปรากฏในช่วง 4/2/62-6/3/62
- มีกระแสลมมาก แห้งแล้ง มีบรรยากาศค่อนข้างชื้น (ช่วงแรกยังอาจเกิดสภาวะ หนาวเย็น ชื้นฝนผสม)
 
* ต้องใช้ฤดูกาลแต่ละภูมิภาคประกอบการพิจารณาสภาพอากาศด้วย  
วันยิ้มซิ้ง วันมะโรง ชง จอ วันโชคลาภของดิถีธาตุดิน

แสดงราศีแต่ละยาม
23 ก.พ. 62 เวลา 23.00-23.59 น.
24 ก.พ. 62 เวลา 00.00-00.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 01.00-02.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 03.00-04.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 05.00-06.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 07.00-08.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 09.00-10.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 11.00-12.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
24 ก.พ. 62 เวลา 13.00-14.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพสุริยัน
24 ก.พ. 62 เวลา 15.00-16.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 17.00-18.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามก้าวหน้า
24 ก.พ. 62 เวลา 19.00-20.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
24 ก.พ. 62 เวลา 21.00-22.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
 

- บุคคลทั่วไปดูปฏิทินจีนล่วงหน้าได้ 1 ปี
- สมาชิกดูล่วงหน้าได้ 5 ปี หัก 1 Point เมื่อเปลี่ยนเดือนเกิน 12 ครั้ง
View 326259