ปฏิทินเดือน

ก่อนหน้า

ถัดไป
 
กุมภาพันธ์
(4 ก.พ. 67 - 5 มี.ค. 67)
2567
ปีมะโรง
ลิบชุน ด. 2 ว. 4 เวลา 16.37 / อู๋จุ้ย ด. 2 ว. 19 เวลา 12.20
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
22 初
12 月

2
23 初
12 月

3
24 初
12 月

4
25 初
12 月

5
26 初
12 月

6
27 初
12 月

7
28 初
12 月

8
29 初
12 月

9
30 初
12 月

10
1 初
1 月

11
2 初
1 月

12
3 初
1 月

13
4 初
1 月

14
5 初
1 月

15
6 初
1 月

16
7 初
1 月

17
8 初
1 月

18
9 初
1 月

19
10 初
1 月

20
11 初
1 月

21
12 初
1 月

22
13 初
1 月

23
14 初
1 月

24
15 初
1 月

25
16 初
1 月

26
17 初
1 月

27
18 初
1 月

28
19 初
1 月

29
20 初
1 月

 
 
เทพสุริยัน   เทพจันทรา   มีเทพส่งเสริม   วันที่ต้องระวัง  
ฤกษ์มงคลไหว้เทียนฐานเวลา 11.30-12.30 น.
เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 16
ทิศห้าม เดือน ก.พ. ระหว่างวันที่ 4/2/67-5/3/67

- ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ในทิศ เหนือ และ ใต้
- ส่วยผั่ว (แตกสลาย) คือช่วง 225-255 และ 285-315 องศา

หากหลังอาคารหรือทิศกระทำการ อยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ย้ายเข้าออก ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุ วิวาท วุ่นวาย

- โหงวอึ้ง (เบญจภูติ - อุปสรรค ติดขัด) อยู่ทิศตะวันตก

หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา
 
*** กรณีจำเป็นต้องดำเนินการให้ใช้ ฤกษ์ปลอดภัย  

 

ดาวจร ระหว่างวันที่ 4/2/67-5/3/67 ประตูที่อยู่ตำแหน่ง

- ทิศเหนือ มีดาว 1 หมายถึง ชีวิตการงานราบรื่น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ดี)
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาว 8 หมายถึง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า (ดี)

- ทิศตะวันออก มีดาว 3 หมายถึง วุ่นวาย มีเหตุติดขัด ไม่ราบรื่น แต่หากเป็นร้านค้าถือว่าดี (ปานกลาง)
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาว 4 หมายถึง การแก้ปัญหาลุล่วง การศึกษา ความรักโด่ดเด่น (ดี)

- ทิศใต้ มีดาว 9 หมายถึง มีข่าวดี สมหวัง ยินดี (ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาว 2 หมายถึง การงาน การเงินนิ่ง มีอุปสรรค เจ็บป่วย (ไม่ดี)

- ทิศตะวันตก มีดาว 7 หมายถึง เกิดเหตุ แย่งชิง สูญเสีย สูญหาย (ไม่ดี)
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาว 6 หมายถึง ตำแหน่งมั่นคง มีบารมี (ปานกลาง)
 

 

ชี่สภาวะอากาศ ที่จะมีปรากฏในช่วง 4/2/67-5/3/67
- มีกระแสลมมาก ร้อนมาก มีบรรยากาศชื้น ยังมีสภาวะความเย็น (ช่วงแรกยังอาจเกิดสภาวะ หนาวเย็น ร้อนผสม)
 
* ต้องใช้ฤดูกาลแต่ละภูมิภาคประกอบการพิจารณาสภาพอากาศด้วย  
วันเปี้ยซิ้ง วันมะโรง ชง จอ วันโชคลาภของดิถีธาตุน้ำ
วันเทพจันทรา
แสดงราศีแต่ละยาม
21 ก.พ. 67 เวลา 23.00-23.59 น.
22 ก.พ. 67 เวลา 00.00-00.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 01.00-02.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 03.00-04.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 05.00-06.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 07.00-08.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 09.00-10.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 11.00-12.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามก้าวหน้า
22 ก.พ. 67 เวลา 13.00-14.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 15.00-16.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพจันทรา
22 ก.พ. 67 เวลา 17.00-18.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
ยามเทพสุริยัน
22 ก.พ. 67 เวลา 19.00-20.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
22 ก.พ. 67 เวลา 21.00-22.59 น.
 
 
(นับอิม)

 
 
 
 


View 736137