ฤกษ์ปลอดภัย (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)  
 

 
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.30 น.
,ยามก้าวหน้า
6 9 8 9  
 
 
10 5 12 3  
วันยิ้มซิ้ง วันมะโรง ชง จอ วันโชคลาภของดิถีธาตุดิน
   

📌 สรุปฤกษ์ปลอดภัย

ข้อแนะนำในการใช้ฤกษ์
- ฤกษ์ปลอดภัย สำหรับกระทำการในทิศห้ามทั้งหลาย หรือไม่รู้ทิศดำเนินการที่แน่นอน
- สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกทิศ
- ใช้ฤกษ์ในกรณีจำเป็น ใน 1 ปี ใช้ได้เพียง 1 ฤกษ์ ต่อ 1 สถานที่เท่านั้น
- ให้ราดน้ำ 5 ขัน (แก้ว) ก่อนการกระทบเฉพาะจุดแรกสุด
- สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรออกนอกสถานที่ก่อนเริ่มกระทบ
- ฤกษ์ออกรถ (จะมีข้อความแจ้งว่า ใช้ออกรถได้) ให้ขับออกจากศูนย์ในเวลาที่กำหนด
- สมาชิกแสดงฤกษ์ล่วงหน้า 1 ปี / บุคคลทั่วไป 3 เดือนน
View 151019