ฤกษ์ปลอดภัย (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)  
 

 
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.30 น.
วันเทพอุปถัมภ์ ,ยามเทพจันทรา
1 4 2 5  
 
 
5 10 4 11  
วันเตงอิ้ว วันระกา ชง เถาะ วันโชคลาภของดิถีธาตุน้ำ
 

ข้อแนะนำในการใช้ฤกษ์
- ฤกษ์ปลอดภัย สำหรับกระทำการในทิศห้ามทั้งหลาย หรือไม่รู้ทิศดำเนินการที่แน่นอน
- สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกทิศ
- ใช้ฤกษ์ในกรณีจำเป็น ใน 1 ปี ใช้ได้เพียง 1 ฤกษ์ ต่อ 1 สถานที่เท่านั้น
- ให้ราดน้ำ 5 ขัน (แก้ว) ก่อนการกระทบเฉพาะจุดแรกสุด
- สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรออกนอกสถานที่ก่อนเริ่มกระทบ
- ฤกษ์ออกรถ (จะมีข้อความแจ้งว่า ใช้ออกรถได้) ให้ขับออกจากศูนย์ในเวลาที่กำหนด
- สมาชิกแสดงฤกษ์ล่วงหน้า 1 ปี / บุคคลทั่วไป 2 เดือน

View 60846