ราศีบนนำ 辛 ประตูนำ 休 ดาวนำ 蓬 คงบ้วง 辰, 巳 เอี๊ยะเบ้ 申 / หกงิ้ม กิ่ง ประตู ดาว