ราศีบนนำ 戊 ประตูนำ 驚 ดาวนำ 柱 / คงหวัง 戌, 亥 / ม้า 寅 / ฝ่านอิ๋น กิ่ง ดาว