ราศีบนนำ 壬 ประตูนำ 死 ดาวนำ 禽 / คงหวัง 寅, 卯 / ม้า 巳