ชมรมภูมิโหราศาสตร์
I-CHING AND GEO-ASTROLOGY CLUB
มิติหลู่ปัง - ระยะมงคล
กว้าง :  .
ยาว :  .
สูง :  .
หน่วย :
     

มาตรวัดฮวงจุ้ยคนเป็น (โลกมนุษย์)
สำหรับบ้านพักอาศัย ออฟฟิศ โรงแรม
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ช่องหน้าต่าง ช่องประตู
เตียงนอน บานประตูและหน้าต่าง เป็นต้น
 
 
 
มาตรวัดฮวงจุ้ยคนตาย (โลกทิพย์)
สำหรับศาลเจ้า ศาลเจ้าที่ ฮวงจุ้ยบรรพบุรุษ
 
 

หมายเหตุ สีแดงเป็นเลขมงคล - สีดำเป็นเลขไม่มงคล

View 1036131