ราศีบนนำ 壬 ประตูนำ 生 ดาวนำ 任 / คงหวัง 寅, 卯 / ม้า 申 / ฝ่านอิ๋น ประตู