ราศีบนนำ 辛 ประตูนำ 杜 ดาวนำ 輔 / คงหวัง 辰, 巳 / ม้า 申