ราศีบนนำ 庚 ประตูนำ 死 ดาวนำ 禽 / คงหวัง 午, 未 / ม้า 亥 / ฝูอิ๋น กิ่ง ดาว