ราศีบนนำ 戊 ประตูนำ 生 ดาวนำ 任 / คงหวัง 戌, 亥 / ม้า 亥