ราศีบนนำ 戊 ประตูนำ 生 ดาวนำ 任 คงบ้วง 戌, 亥 เอี๊ยะเบ้ 申 / หวงงิ้ม ประตู