ราศีบนนำ 己 ประตูนำ 休 ดาวนำ 蓬 / คงหวัง 申, 酉 / ม้า 巳