ชมรมภูมิโหราศาสตร์
I-CHING AND GEO-ASTROLOGY CLUB

ซินแส ออฟฟิศ : โปรแกรมสำหรับการใช้งานบนเครื่อง PC (Windows)
ซินแส ออนไลน์ : แอพสำหรับการใช้งานบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
รายการสั่งซื้อชุดซอฟต์แวร์ฮวงจุ้ยและดวงจีน
ขั้นตอนดำเนินการ
1. เลือกรายการที่ต้องการ
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อทาง Line ID: @sinsae
3. แจ้งข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
ยอดเงินที่โอน : (1) SINSAE Online โปร + ระบบออฟไลน์ iOS, Android, Windows
      สมาชิกรุ่นโปร 20 ปี ราคา 1,900 บาท (20,000 Point)
      + SINSAE Office Basic ตลอดชีพ
      Point ออนไลน์หมด สามารถลงทะเบียนเพิ่มปีละ 600 Point หากมีอายุการใช้งานเหลือ
 
  (2) SINSAE ชุดสมบูรณ์ (ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน)
      Online โปร ตลอดอายุการใช้งาน + HardLock ราคา 5,800 บาท
      (ซินแส ออนไลน์ ลงทะเบียนต่ออายุทุก 20 ปี)  
      Point ออนไลน์หมด สามารถลงทะเบียนเพิ่มปีละ 600 Point หากมีอายุการใช้งานเหลือ
   
(3) สำหรับชุดสมบูรณ์ (2) ➕ เพิ่มฟังก์ชันคี่มึ้งตุงกะ แอดวานซ์ (奇門遁甲 - Qimen Advance)
      พื้นฐาน + วิถี 7 ดารา + 28 กลุ่มดาว + ผัง วัน เดือน ปี ราคา 4,100 บาท (55,000 Point)
   
  (4) รหัสเติม 6,000 Point
         ราคา 500 บาท
 
4. โอนเงินเข้าบัญชี คุณกัลยาพร บุญธกานนท์
   ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 212-244-7481
5. ส่งหลักฐาน Pay-in Slip ตามช่องทางที่สะดวก
   LINE ID: @sinsae หรือ Facebook : @sinsae
 
รายการอัพเกรด SINSAE Office

- ซินแส ออฟฟิศ Flash Drive รุ่น 6.1 Upgrade เป็น รุ่น HardLock (Pro) +900 บาท แถม Online 20 ปี (1)

- ซินแส ออฟฟิศ Flash Drive รุ่น 5.1 Upgrade เป็น รุ่น HardLock (Pro) +1,800 บาท แถม Online 20 ปี (1)

ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ทาง Line ID: @sinsae (มี @ ด้านหน้า)
 
📖 คู่มือการใช้งาน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิก!